Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนและค่าใช้จ่ายในการ สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน จำนวน 18 รายการ โรงเรียนวัดดวงแข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง