Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอ.1-ป.6เดือนก.พ.2563 โรงเรียนปลูกจิตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง