Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการสอนวิทยาศาสตร์วัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 15 รายการ โรงเรียนวัดดวงแข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง