Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝ่ายพัฒนาฯ