Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ใน อ.ก.ก.สามัญ ในวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตปทุมวัน
โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 (บริเวณหน้าห้องฝ่ายเทศกิจ) สำนักงานเขตปทุมวัน และสามารถแจ้งเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ภายใน วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่ฝ่ายปกครอง