Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ชุมชน

ลำดับที่
ชื่อชุมชน
ที่ตั้ง
พื้นที่ (ไร่)
ประเภท
1
 
 
วัดบรมนิวาส
ซอยเจริญนิวาส แขวงรองเมือง
7
แออัด
เจ้าของที่ดิน
กรมธนารักษ์
2
 
 
บ้านครัวใต้
ซอยเจริญนิวาส แขวงรองเมือง
40
แออัด
เจ้าของที่ดิน
กรมธนารักษ์ / ที่ดินของเอกชน
3
 
 
ชาวชูชีพ
ซอยวัดบรมนิวาส แขวงรองเมือง
5
แออัด
เจ้าของที่ดิน
กรมธนารักษ์ / ที่ดินของเอกชน
4
 
 
วัดสามง่าม
ซอยวัดสามง่าม ถนนพระราม1 แขวงรองเมือง
25
เมือง
เจ้าของที่ดิน
เอกชน
5
 
 
วัดชัยมงคล
ซอยวัดช่างแสง ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน
5
แออัด
เจ้าของที่ดิน
กรมธนารักษ์
6
 
 
หลังวัดปทุมวนาราม
ตรอกวัดปทุมวนาราม ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน
30
แออัด
เจ้าของที่ดิน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
7
 
 
ตรอกสลักหิน
ซอยสลักหิน แขวงรองเมือง
7
แออัด
เจ้าของที่ดิน
พระคลังข้างที่
8
 
 
แฟลต สน.ปทุมวัน
ถนนพระราม6 แขวงวังใหม่
4
อาคารสูง
เจ้าของที่ดิน
จุฬาลงกรณ์
9
 
 
ซอยร่วมฤดี
ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี
5
แออัด
เจ้าของที่ดิน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
10
 
 
ซอยโปโล
ซอยโปโล แขวงลุมพินี
30
แออัด
เจ้าของที่ดิน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
11
 
 
ซอยพระเจน
ตรอกโรงพักศาลาแดง ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
42
แออัด
เจ้าของที่ดิน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
12
 
 
เคหะชุมชนบ่อนไก่
ซอยปลูกจิตต์ แขวงลุมพินี
110
เคหะชุมชน
เจ้าของที่ดิน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
13
 
 
พัฒนาบ่อนไก่
ซอยปลูกจิตต์ แขวงลุมพินี
4
แออัด
เจ้าของที่ดิน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
14
 
 
แฟลตการรถไฟ
ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง
3
อาคารสูง
เจ้าของที่ดิน
การรถไฟ
15
 
 
วัดดวงแข
ซอยวัดดวงแข ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง
3
แออัด
เจ้าของที่ดิน
กรมธนารักษ์ / ที่ดินของเอกชน / ที่บุกรุก / ที่วัดดวงแข
16
 
 
จรัสเมือง
ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง
2
แออัด
เจ้าของที่ดิน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
17
 
 
ริมคลองนางหงส์
ซอยวัดบรมนิวาส แขวงรองเมือง
1.5
แออัด
เจ้าของที่ดิน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

(update 10 พ.ย. 59)