Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา​

ระดับ/สังกัด

หมายเหตุ

 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
    วิทยาเขตอุเทนถวาย
อุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
 3.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
 4.โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม มัธยมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
 5.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มัธยมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
 6.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มัธยมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
 7.โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มัธยมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
 8.โรงเรียนวัดชัยมงคล ประถมศึกษา
กทม.
รายละเอียดเพิ่มเติม
 9.โรงเรียนวัดดวงแข ประถมศึกษา
กทม.
รายละเอียดเพิ่มเติม
10.โรงเรียนวัดบรมนิวาส ประถมศึกษา
กทม.
รายละเอียดเพิ่มเติม
11.โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประถมศึกษา
กทม.
รายละเอียดเพิ่มเติม
12.โรงเรียนปลูกจิต ประถมศึกษา
กทม.
รายละเอียดเพิ่มเติม
13.โรงเรียนวัดสระบัว ประถมศึกษา
กทม.
รายละเอียดเพิ่มเติม
14.โรงเรียนสวนลุมพินี ประถมศึกษา
กทม.
รายละเอียดเพิ่มเติม

(update 10 พ.ย. 59)