Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สวนสาธารณะ / ลานกีฬา

 
  • ลานกีฬา
 
ชื่อลานกีฬา ที่ตั้ง ประเภท พื้นที่
(ตร.ว.)
เจ้าของพื้นที่ กิจกรรม
กีฬาที่เล่น
ลานจารุเมือง แขวงรองเมือง บริเวณใต้ทางแยกถ.พระราม 1 เอ 439 การทางพิเศษฯ ฟุตซอล, ตะกร้อ, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, กายบริหาร, สนามเด็กเล่น
บ้านครัวใต้(ทางด่วน) แขวงรองเมือง ใต้ทางด่วน ริมคลองมหานาค ถ.พระราม 6 เอ 1,150 การทางพิเศษฯ ฟุตซอล, ตะกร้อ, บาสเกตบอล, เต้นแอโรบิค, กายบริหาร, สนามเด็กเล่น
วัดบรมนิวาส แขวงรองเมือง บริเวณวัดบรมนิวาส ถ.พระราม 6 บี 300 กรมการศาศนา ฟุตซอล, ตะกร้อ, แบดมินตัน, เต้นแอโรบิค, กายบริหาร
ชุมชนเคหะบ่อนไก่ แขวงลุมพินี บริเวณหน้าอาคาร 5 ชั้น แฟลต ก2, ช2 และอาคาร 11 ชั้น แฟลต ก2 บี 200 ทรัพย์สินฯ เปตอง, ตะกร้อ, บาสเกตบอล, สนามเด็กเล่น
ชุมชนแฟลตการรถไฟ แขงวรองเมือง ถ.จรัสเมือง บี 300 การรถไฟฯ ฟุตซอล, เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, เต้นแอโรบิค, สนามเด็กเล่น
โรงเรียนปลูกจิต แขวงลุมพินี ซ.ปลูกจิต ถ.พระราม 4 ซี 200 กทม. เปตอง,ตะกร้อ, แบดมินตัน,สนามเด็กเล่น
โรงเรียนวัดสระบัว แขวงรองเมือง เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ซี 80 กทม. เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, เต้นแอโรบิค, สนามเด็กเล่น
ชุมชนบ้านครัวใต้ แขวงรองเมือง บริเวณศาลาประชาคมบ้านครัวใต้ ซี 80 กรมธนารักษ์ ฟุตซอล, ตะกร้อ, แบดมินตัน
ตลาดสามย่าน ตลาดสามย่าน แขวงวังใหม่ ซี 100 ทรัพย์สินจุฬาฯ เต้นแอโรบิค, แบดมินตัน,กายบริหาร

(update 10 พ.ย. 59)