Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


คู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561