Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลทั่วไปของเขต

บูชาท้าวมหาพรหม
ชื่นชมวังสมเด็จย่า
ศูนย์การค้ามากมี
ลุมพินีสวนสาธารณะ
ศิลปะมวยไทย
สถานีรถไฟหัวลำโพง
เชื่อมโยงรถไฟฟ้า
สถานศึกษาเลื่องชื่อ
นามระบือจุฬาลงกรณ์


พื้นที่เขตปทุมวันเป็นสังคมเขตเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 8.369 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับท้องที่เขตราชเทวี มีคลองแสนแสบเป็นแนวเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับท้องที่เขตบางรักและเขตสาทร มีถนนพระรามที่ 4 เป็นแนวเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับท้องที่เขตคลองเตยและเขตวัฒนา มีทางรถไฟช่องนนทรีเป็นแนวเขต 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับท้องที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็นแนวเขต

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560)
 
พื้นที่การปกครอง
จำนวนหน่วย
เลือกตั้ง
(หน่วย)
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
เขตปทุมวัน
70
16,229
20,830
37,059

จำนวนประชากร / จำนวนบ้าน  (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560)
 
พื้นที่การปกครอง
(แขวง)
จำนวนประชากร
จำนวนบ้าน
(หลังคาเรือน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
รองเมือง
8,362
9,170
17,532
7,183
วังใหม่
3,722
3,807
7,529
6,222
ปทุมวัน
1,987
4,017
6,004
1,076
ลุมพินี
8,545
9,659
18,204
16,273
รวม
22,616
26,653
49,269
30,754


       สภาพปัจจุบันของปทุมวัน ไม่ได้อยู่ในสมัยเท่านั้น หากก้าวล้ำไปทั้งในด้านการศึกษา แฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย วิทยาการอันล้ำยุค สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ทุกวันในเขตปทุมวัน เพราะนอกจากจะมีมหาวิทยาลัย แหล่งผลิตบัณฑิตทุกสาขา ยังมีห้างสรรพสินค้าพร้อมใจเปิดประชันกันทุกหัวมุมถนน ทั้งย่านราชประสงค์อันเก่าแก่ ก่อนจะขยายมาทางสยามสแควร์ ฯลฯ
       ปัจจุบันเขตปทุมวัน จัดเป็นเขตพื้นที่ธุรกิจที่สำคัญ สามารถบอกชีพจรของเมืองหลวงได้ มีการสานต่อด้วยชีวิตของคนสาวหนุ่มยุคปัจจุบันต่อไปอย่างไม่รู้จบ.ปทุมวันมีถนนสายสำคัญอยู่ 10 สาย ดังนี้
ถนนพระราม 1  ตั้งแต่ ถ.บำรุงเมือง (แยกสะพานกษัตริย์ศึก) - ถ.เพลินจิต (แยกราชดำริ) 
ถนนพระราม 4  ตั้งแต่ ถ.เจริญกรุง (แยกหัวลำโพง) - ถ.พระราม 4 (แยกทางรถไฟ) 
ถนนพญาไท  ตั้งแต่ ถ. (แยกสามย่าน) - ถ.พญาไท (คลองแสนแสบ) 
ถนนราชดำริ  ตั้งแต่ ถ.พระราม 4 (แยกศาลาแดง) - ถ.ถนนเพชรบุรี (แยกประตูน้ำ) 
ถนนอังรีดูนังค์  ตั้งแต่ ถ.พระราม 4 (แยกอังรีดูนังค์) - ถ.พระราม 1 (แยกเฉลิมเผ่า) 
ถนนวิทยุ  ตั้งแต่ ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ) - ถ.เพชรบุรี (คลองแสนแสบ) 
ถนนบรรทัดทอง  ตั้งแต่ ถ.พระราม 4 (แยกบรรทัดทอง) - ถ.บรรทัดทอง (คลองแสนแสบ) 
ถนนเพลินจิต  ตั้งแต่ ถ.พระราม 1 (แยกชิดลม) - ถ.สุขุมวิท (ทางรถไฟ) 
ถนนสารสิน  ตั้งแต่ ถ.ราชดำริ (แยกสารสิน) - ถ.วิทยุ 
ถนนชิดลม  ตั้งแต่ ถ.เพลินจิต (แยกชิดลม) - ถ.เพชรบุรี (คลองแสนแสบ) 
ถนนหลังสวน  ตั้งแต่ ถ.เพลินจิต (แยกชิดลม) - ถ.สารสิน 

สถานีรถไฟฟ้า (BTS) 5 สถานี คือ
สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ     บริเวณหน้าสนามกีฬาแห่งชาติ  ถ.พระราม 1
สถานีสยาม      บริเวณหน้าสยามเซ็นเตอร์  ถ.พระราม 1
สถานีชิดลม      ถ.เพลินจิต (แยกชิดลม)
สถานีเพลินจิต     ถ.เพลินจิต
สถานีราชดำริ     บริเวณสนามม้าราชกรีฑาสโมสร  ถ.ราชดำริ
 
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 4 สถานี คือ
สถานีหัวลำโพง     ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง  ถ.พระราม 4
สถานีสามย่าน     บริเวณสามย่าน  ถ.พระราม 4 (แยกสามย่าน)
สถานีสีลม     บริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี  ถ.พระราม 4
สถานีลุมพินี     บริเวณสวนลุมไนท์บาซาร์  ถ.พระราม 4
 
ท่าเรือ (คลองแสนแสบ) มี 5 ท่า คือ
ท่าเรือเจริญผล     ถ.บรรทัดทอง
ท่าเรือสะพานหัวช้าง     ถ.พญาไท
ท่าเรือประตูน้ำ     ถ.ราชดำริ
ท่าเรือชิดลม     ถ.ชิดลม
ท่าเรือวิทยุ     ถ.วิทยุ

คลอง มี 6 คลอง คือ (อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ)
คลองแสนแสบ          จากคลองผดุงกรุงเกษมถึงเขตคลองเตย
คลองนางหงส์          จากคลองแสนแสบถึงคลองสวนหลวง
คลองสวนหลวง        จากถนนพระรามที่4ถึงคลองแสนแสบ
คลองอรชร            จากถนนพระรามที่1ถึงคลองแสนแสบ
คลองต้นสน-สมคิด    จากซอยต้นสนถึงคลงแสนแสบ
คลองไผ่สิงห์โต        จากถนนสารสินถึงทางด่วน

คู-คลอง มี 4 คู-คลอง คือ (อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตปทุมวัน)
คูซอยรองเมือง1-2     จากถนนรองเมืองถึงคลองสวนหลวง
คูซอยรองเมือง3-4     จากถนนรองเมืองถึงคลองสวนหลวง
คูซอยซอยสุนทรพิมล   จากถนนจารุเมืองถึงคลองสวนหลวง
คูซอยโปโล             จากซอยโปโลถึงคลองไผ่สิงห์โต

ซอย มี 64 ซอย คือ 
ซอยโปโล     จากถนนวิทยุถึงสุดซอย
ซอยโปโล1    จากซอยโปโลถึงสุดซอย
ซอยโปโล2    จากซอยโปโลถึงสุดซอย
ซอยโปโล3    จากซอยโปโลถึงสุดซอย
ซอยโปโล4    จากซอยโปโลถึงสุดซอย
ซอยโปโล5    จากซอยโปโลถึงสุดซอย
ซอยโปโล6    จากซอยโปโลถึงสุดซอย
ซอยโปโล7    จากซอยโปโลถึงสุดซอย
ซอยวัดบรมนิวาส    จากถนนพระราม6ถึงสุดซอย
ซอยรองเมือง    จากถนนจรัสเมืองถึงถนนพระราม1
ซอยสุนทรพิมล    จากถนนจารุเมืองถึงถนนเจริญเมือง
ซอยสุนทรพิมล1    จากถนนพระราม4ถึงถนนจารุเมือง
ซอยร่วมฤดี    จากถนนเพลินจิตถึงถนนวิทยุ
ซอยร่วมฤดี1    จากซอยร่วมฤดีถึงสุดซอย
ซอยร่วมฤดี2    จากซอยร่วมฤดีถึงสุดซอย
ซอยร่วมฤดี3    จากซอยร่วมฤดีถึงสุดซอย
ซอยร่วมฤดี4    จากซอยร่วมฤดีถึงสุดซอย
ซอยร่วมฤดี5    จากซอยร่วมฤดีถึงสุดซอย
ซอยนายเลิศ    จากถนนวิทยุถึงถนนเพลินจิต
พระราม6 ซอย2    จากถนนพรราม6ถึงสุดซอย
พระราม6 ซอย4    จากถนนพรราม6ถึงสุดซอย
พระราม6 ซอย5    จากถนนพรราม6ถึงสุดซอย
พระราม6 ซอย6    จากถนนพรราม6ถึงสุดซอย
พระราม6 ซอย7    จากถนนพรราม6ถึงสุดซอย
พระราม6 ซอย8    จากถนนพรราม6ถึงสุดซอย
พระราม6 ซอย10    จากถนนพรราม6ถึงสุดซอย
พระราม6 ซอย15    จากถนนพรราม6ถึงสุดซอย
ซอยพระยาสิงหเสนีย์    จากถนนพระราม4ถึงสุดซอย
ซอยแยกถนนรองเมือง    จากถนนเจริญเมืองถึงสุดซอย
ซอยเกษมสันต์ 1    จากถนนพระราม1ถึงคลองมหานาค
ซอยเกษมสันต์ 2    จากถนนพระราม1ถึงคลองมหานาค
ซอยเกษมสันต์ 3    จากถนนพระราม1ถึงคลองมหานาค
ซอยสมคิด    จากถนนเพลินจิตถึงถนนชิดลม
ซอยต้นสน    จากเพลินจิตถึงสุดซอย
ซอยแยกสารสิน    จากถนนสารสินถึงสุดซอย
ซอยคลีนิคหมอสมบูรณ์    จากถนนสารสินถึงสุดซอย
ซอยฟูศักดิ์    จากถนนจรัสเมืองถึงซอยแยกวัดดวงแข
ซอยวัดดวงแข    จากถนนพระราม6ถึงสุดซอย
ซอยชุมชนตรอกสลักหิน    จากถนนรองเมืองถึงถนนจารุเมือง
ซอยหลังสวน1    จากถนนหลังสวนถึงซอยต้นสน
ซอยหลังสวน2    จากถนนหลังสวนถึงซอยต้นสน
ซอยหลังสวน3    จากถนนหลังสวนถึงซอยต้นสน
ซอยหลังสวน4    จากถนนหลังสวนถึงซอยต้นสน
ซอยหลังสวน5    จากถนนหลังสวนถึงซอยต้นสน
ซอยหลังสวน6    จากถนนหลังสวนถึงซอยต้นสน
ซอยหลังสวน7    จากถนนหลังสวนถึงซอยต้นสน
ซอยพระยาสิงหเสนีย์2    จากถนนพระราม4ถึงสุดซอย
ซอยพระยานครราชเสนีย์    จากถนนพระราม4ถึงถนนจารุเมือง
ซอยปลูกจิต    จากถนนพระราม4ถึงซอยสนามคลี
ซอยชุมชนพัฒนาบ่อนไก่    จากถนนพระราม4ถึงสุดซอย
ซอยมหาดเล็กหลวง1    จากถนนราชดำริถึงสุดซอย
ซอยมหาดเล็กหลวง2    จากถนนราชดำริถึงสุดซอย
ซอยมหาดเล็กหลวง3    จากถนนราชดำริถึงสุดซอย
ซอยตลาดพระเจน    จากถนนวิทยุถึงซอยข้างโรงพิมพ์ส.สง่า
ซอยพระเจน1    จากซอยพระเจนถึงซอยข้างโรงพิมพ์ส.สง่า
ซอยพระเจน2    จากซอยพระเจนถึงสุดซอย
ซอยพระเจน3    จากซอยพระเจนถึงสุดซอย
ซอยพระเจน4    จากซอยพระเจนถึงสุดซอย
ซอยพระเจน5    จากซอยพระเจนถึงสุดซอย
ซอยพระเจน6    จากซอยพระเจนถึงสุดซอย
ซอยพระเจน7    จากซอยพระเจนถึงสุดซอย
ซอยแยกตลาดพระเจน    จากซอยพระเจนถึงสุดซอย
ซอยวิทยุ1    จากถนนวิทยุถึงสุดซอย
ซอยข้างสน.ลุมพินี    จากถนนวิทยุถึงสุดซอย


ดาวน์โหลดโลโก้เขตปทุมวัน(update 18 พ.ค. 60)