Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลทั่วไปของเขต

บูชาท้าวมหาพรหม
ชื่นชมวังสมเด็จย่า
ศูนย์การค้ามากมี
ลุมพินีสวนสาธารณะ
ศิลปะมวยไทย
สถานีรถไฟหัวลำโพง
เชื่อมโยงรถไฟฟ้า
สถานศึกษาเลื่องชื่อ
นามระบือจุฬาลงกรณ์


พื้นที่เขตปทุมวันเป็นสังคมเขตเมือง มีเนื้อที่ประมาณ 8.369 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับท้องที่เขตราชเทวี มีคลองแสนแสบเป็นแนวเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับท้องที่เขตบางรักและเขตสาทร มีถนนพระรามที่ 4 เป็นแนวเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับท้องที่เขตคลองเตยและเขตวัฒนา มีทางรถไฟช่องนนทรีเป็นแนวเขต 
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับท้องที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็นแนวเขต

จำนวนประชากร / จำนวนบ้าน  (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563)
 
พื้นที่การปกครอง
(แขวง)
จำนวนประชากร
จำนวนบ้าน
(หลังคาเรือน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
รองเมือง
7,891
8,553
16,444
7,137
วังใหม่
3,319
3,381
6,700
5,951
ปทุมวัน
1,984
3,499
5,483
1,057
ลุมพินี
8,536
9,762
18,298
18,524
รวม
21,730
25,195
46,925
32,669


       สภาพปัจจุบันของปทุมวัน ไม่ได้อยู่ในสมัยเท่านั้น หากก้าวล้ำไปทั้งในด้านการศึกษา แฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย วิทยาการอันล้ำยุค สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ทุกวันในเขตปทุมวัน เพราะนอกจากจะมีมหาวิทยาลัย แหล่งผลิตบัณฑิตทุกสาขา ยังมีห้างสรรพสินค้าพร้อมใจเปิดประชันกันทุกหัวมุมถนน ทั้งย่านราชประสงค์อันเก่าแก่ ก่อนจะขยายมาทางสยามสแควร์ ฯลฯ
       ปัจจุบันเขตปทุมวัน จัดเป็นเขตพื้นที่ธุรกิจที่สำคัญ สามารถบอกชีพจรของเมืองหลวงได้ มีการสานต่อด้วยชีวิตของคนสาวหนุ่มยุคปัจจุบันต่อไปอย่างไม่รู้จบ.


แผนที่เขต


ดาวน์โหลดโลโก้เขตปทุมวัน