Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1_ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓