Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1 ประกาศกรุงเทพมหานคร เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ฝ่ายรักษาฯ