Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

2560

การดำเนินการของมิติที่ 3
ตัวชี้วัดที่  3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการพัฒนาปรับปรุงการสุขาภิบาลอาหารโรงครัวของวัดในพื้นที่เขตปทุมวันรายละเอียด
(update 31 มี.ค. 60)
ผู้ชม 379 ครั้ง
คุณยอมรับหรือไม่
ผู้โหวต 0 ครั้ง
ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
ไม่ยอมรับ 0 ครั้ง
0.00 %
รายการความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น