Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตปทุมวัน
Pathumwan District Office

ที่ตั้ง 12/1-4 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

E-Mail : phathumwan@hotmail.com
Facebook : 
สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (Phathumwan District)
 
หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร
ภายนอก ภายใน
  ผู้อำนวยการเขต   0 2215 3820   6300 - 6301    
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย1   0 2215 3819 
  6303
  
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย2   0 2214 3004    6305   
  ฝ่ายปกครอง   0 2214 3004   6343, 6305 - 6307    0 2215 0475
  ฝ่ายทะเบียน   0 2215 3510    6308 - 6311    0 2215 3510
  ฝ่ายโยธา   0 2214 3015    6313 - 6316    0 2214 3015
  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ   0 2214 1044    6317 - 6319    0 2214 1044 
  ฝ่ายรายได้   0 2215 3514    6320 - 6322    0 2214 0207 
  ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ   0 2214 1045    6324 - 6327    0 2214 1045
  ฝ่ายการศึกษา   0 2216 2326    6328 - 6330    0 2214 1047  
  ฝ่ายการคลัง   0 2214 1040    6332 - 6334    0 2214 1040
  ฝ่ายเทศกิจ   0 2215 3889    6335 - 6337   0 2215 3520 
  ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ   0 2214 1330    6338 - 6340    0 2214 1330
  สัสดีเขต   0 2214 3084    6342  091 069 9511
  ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์   0 2214 3004   6306   
  ศูนย์บัตรประกันสุขภาพ   0 2215 0091      


การเดินทางมาสำนักงานเขตปทุมวัน(อาคารไทยยานยนตร์)

รถโดยสารประจำทาง
  • ถนนบรรทัดทอง สาย 67,73,73ก 
  • ถนนพระรามที่ 1  สาย 11,15,47,48,67,204 และ508
รถไฟมาลงที่ หัวลำโพง 
         
นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างมายังสำนักงานเขตปทุมวัน
รถไฟฟ้า BTS มาลงป้ายสนามกีฬาแห่งชาติ
         
นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างมายังสำนักงานเขตปทุมวัน


กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
หัวข้อ : *

ข้อมูล :*

ชื่อ - สกุล :*

อีเมล์ :*

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :


*
กรอกตัวอักษร