Main Menu
BANGKOK PORTAL


link facebook ของฝ่ายต่างๆ

*** ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 6 มีนาคม 2560 ***

** จะสามารถเปิดดูข้อมูลใน facebook ของฝ่ายต่างๆ ได้ จำเป็นที่จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของ facebook หรือมี 
     facebook 
ของตัวเองก่อน  การจะสมัครได้นั้น จะต้องสมัครให้มี email-address ของตนเองก่อนด้วย

ชื่อ Facebook ของฝ่ายต่างๆ ในสำนักงานเขตหนองแขม กทม.

ฝ่ายทะเบียน www.facebook.com/TabianNongkhaem

ฝ่ายการคลัง http://www.facebook.com/finance.nk

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล www.facebook.com/san.nongkhaem

ฝ่ายการศึกษา www.facebook.com/bknongkhame

ฝ่ายเทศกิจ www.facebook.com/teskijnongkheam

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ www.facebook.com/fairuksa

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม www.facebook.com/patana.nk

ฝ่ายโยธา   www.facebook.com/profile.php?id=100004081921066&fref=ts

ฝ่ายรายได้   www.facebook.com/profile.php?id=100004106523016&fref=ts

ฝ่ายปกครอง  www.facebook.com/profile.php?id=100004058857093&fref=ts

สำนักงานเขตหนองแขม www.facebook.com/nongkhaembkk