Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายเทศกิจ

Download ฟอร์มเทศกิจ

แบบฟอร์มต่างๆ ท่านสามารถ download หรือ อ่านได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader
ถ้าไม่มีสามารถ download โปรแกรมได้ที่นี่
(คลิ๊กเมาส์ไปที่บรรทัดหัวข้อที่เลือก)

 
1. คำร้องขออนุญาตการต่างๆ
2..แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อเสนอแนะของประชาชน


เพิ่มเติมจากเดิม ณ วันที่ 24/11/57 ตามข้างล่างนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


คำขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.5)
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.6)
คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (สณ.1)