Main Menu
BANGKOK PORTAL


ฝ่ายรักษาความสะอาด

ดาวน์โหลดฝ่ายรักษาฯ

แบบฟอร์มต่างๆ ท่านสามารถ download หรือ อ่านได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader
ถ้าไม่มีสามารถ download โปรแกรมได้ที่นี่ 
(คลิ๊กเมาส์ไปที่บรรทัดหัวข้อที่เลือก)
1.ใบคำร้องขอรับบริการสูบสิ่งปฏิกูล
2.ใบคำร้องขอรับบริการเก็บและขนไขมัน
3.รับแจ้งปัญหาร้องเรียน
4.อัตราการให้บริการต่างๆ