Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการของฝ่ายทะเบียนเขตหนองแขม ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2559 (ปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559)
***  ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 2 มีนาคม 2559 ***