Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติการให้บริการ

สถิติการจัดเก็บภาษีทั้งสามประเภทของฝ่ายรายได้สำนักงานเขตหนองแขม ตั้งแต่เดือนตุลา 58 ถึง มกราคม 59 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2557 และ 2558 ทั้งสิบสองเดือน