Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประมูลจ้าง ปรับปรุงโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (13/12/2559)
ดาวน์โหลดประกาศกรุงเทพมหานคร และเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์  เลขที่ ๐๑๑/๒๕๖๐  คลิ๊กที่นี่