Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปรับปรุงถนนสวัสดิการ ๑ ซอย ๑๑/๒ จากที่ปรับปรุงแล้วถึงสุดเขตทางสาธารณะ ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ (14/11/2559)
ดาวน์โหลดประกาศกรุงเทพมหานคร และเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์  เลขที่ ๐๐๙/๒๕๖๐ คลิ๊กที่นี่