Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ดาวน์โหลดประกาศและเอกสารประกวดราคา คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดราคากลาง คลิ๊กที่นี่