Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงซอยแยกซอยเพชรเกษม 108 แยก 1 จากซอยเพชรเกษม 108 แยก 1 ถึงสุดเขตทางสาธารณะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดประกาศกรุงเทพมหานครและเอกสารประกวดราคา คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดราคากลาง คลิ๊กที่นี่