Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงซอยแยกถนนบางบอน 5 จากบ้านเลขที่ 1384 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ดาวน์โหลดประกาศกรุงเทพมหานครและเอกสารจ้างเหมา คลิ๊กที่นี่