Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือซอย11ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศกรุงเทพมหานครและเอกสารการประกวดราคาด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดราคากลาง คลิ๊กที่นี่