Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย ๑/๑, ๑/๒ และซอยแยก (หมู่บ้านเบญจพร) ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ (13/12/2559)
ดาวน์โหลดประกาศกรุงเทพมหานคร และเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์  เลขที่ ๐๑๐/๒๕๖๐  คลิ๊กที่นี่