Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)