Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตหนองแขม จำนวน 3 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)