Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 253 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่