Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด โรงเรียนประชาบำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging)