Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศสอบราคา

สอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๗๙๑ คน ไปทัศนศึกษาสยามโอเชียนเวิร์ล (โรงเรียนวัดหนองแขม) (13/6/2560)
ดาวน์โหลด รายละเอิียดประกาศสอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๗๙๑ คน ไปทัศนศึกษาสยามโอเชียนเวิร์ล  ได้ ที่นี่