Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศสอบราคา

สอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ (17/5/2560)
ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศสอบราคา ได้ ที่นี่