Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศสำนักทะเบียน

ประกาศการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน
การเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน จำนวน 12 ราย มีรายชื่อดังนี้
1. นายเต๋อ ผิง กวง
2. นายจี้ หยี กวง
3. นาวสาวฮ่วย ฟาง กวง
4. เด็กหญิงลทิชา ตั้งนิตยวงศ์
5. นางสาวหนาน อี้
6. นายเจ้อเสียน หลัว
7. นางวาหยู เฉิน
8. นางสาวเยริม ชอย
9. นายมาร์ค อินเคิลดอน โบลเดน
10. นายอนันชัย แซ่เย้า
11. นายไว ซัม วอง
12. เด็กหญิงมิร่า โสภาธนากุล

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม