Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศสำนักทะเบียน

การเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน
การเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน จำนวน 7 ราย มีดังต่อไปนี้
1. เด็กหญิงคริสติน วารีนา เดาด์
2. นายกุ้ยหลง หวง
3. เด็กหญิงตริปติ ติวารี
4. เด็กชายอาร์ยัน ติวารี
5. นางสาวปูนัม นาดาฟ
6. นายสุบัน อินทะวง
7. นางสาวชู ชู ลวิน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม