Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศสำนักทะเบียน

การเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน จำนวน 9 ราย
การเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน 9 ราย ดังนี้
1. นางสาวเมรินทร์ แสงอาทิตย์
2. นางสาวซิน หลู อู๋
3.นายแกรห์ม จอร์จ น็อกซ์
4. นายไวห่ง จัน
5. เด็กชายเฮย์เด็น หลิน
6. นายเชอ เหยา หลิน
7. นางสาวไวฟั๊น จัน
8. นางสาวไวฟ้อง จัน
9. นางสาวซุทมุ่ย ก๊อง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่