Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศสำนักทะเบียน

ประกาศการแจ้งเกิดเกินกำหนดจำนวน 1 รายและการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านจำนวน 3 ราย
การแจ้งเกิดการกำหนดจำนวน 1 ราย ได้แก่
1. เด็กหญิงฐิติวรดา อัฏวิริยะณากุล

การแจ้งเกิดเกินกำหนดจำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นายรจิกา จันดานา วิครามาซิงห์
2. นายซิว ผิง โจว
3. เด็กหญิงเจา ฉี โจว

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่