Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประชาสัมพันธ์ฝ่ายโยธา

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายโยธา เดือน กุมภาพันธ์ 2558
(update 2/2/58)
หัวหน้าฝ่ายโยธาได้ตรวจพื้นที่ทำแนวกันไฟไหม้หญ้าบริเวณด้านหลังหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย4 ซอยเพชรเกษม 81 
 

(update 2/2/58)
ทำแนวกันไฟบริเวณหลังหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย4 ซ.เพชรเกษม81  
 

(update 3/2/58)
กลุ่มงานโครงการ ฝ่ายโยธา เขตหนองแขมตัดหญ้าต้นไม้ทำแนวกันไฟหมู่พงษ์ศิริชัย4
 
 

(update 4/2/58)
นายไพโรจน์ โตเทศ ผช.ผอ.เขตหนองแขม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่่ายและเจ้าหน้าที่ ออกตรวจพื้นที่เขตหนองแขมและแก้ไขเหตุร้องเรียน บริเวณ เพชรเกษม 77 ชุมชนนาคสถาพร1และ2 
 


(update 4/2/58)
กลุ่มงานระบายน้ำฝั่งใต้ ฝ่ายโยธา ได้ทำงานกันแนวกันไฟบริเวรหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 
 

(update 5/2/58)
กลุ่มงานโครงการ ฝ่ายโยธา เขตหนองแขมร่วมกับงานระบายน้ำฝั่งใต้และฝั่งเหนือทำแนวกันไฟหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย4  
 


(update 5/2/58)
กลุ่มงานระบายน้ำโยธาฝั่งใต้ สำนักงานเขต หนองแขม ได้ทำการทำแนวกันไฟบริเวรข้างหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 และข้างหมู่บ้านชัยพฤกษ์ เสร็จเรียบร้อย 
 


(update 7/2/58)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมกิจกรรม Big CleanIng Day ร่วมกับฝ่ายต่างๆในเขตหนองแขม 
 


(update 7/2/58)

กลุ่มงานโครงการ ฝ่ายโยธา เขตหนองแขมซ่อมสะพานข้ามคลองมหาศรช่วงชุมชนมหาศร
 
 

(update 7/2/58)

กลุ่มงานระบายน้ำโยธาฝั่งใต้ สำนักงานเขต หนองแขม ได้ร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาดทำกิจกรรม Big Cleaning Day ที่สำนักงานเขตหนองแขม 
 


(update 9/2/58)

กลุ่มงานโครงการ ฝ่ายโยธา เขตหนองแขมตัดหญ้าต้นไม้ทำแนวกันไฟข้างหลังหมู่บ้านพุฒตาล 
 


(update 9/2/58)

กลุ่มงานระบายน้ำโยธาฝั่งใต้ สำนักงานเขต หนองแขม ได้ทำการทำแนวกันไฟบริเวรหลังหมู่บ้านพุดตาน 
 


(update 9/2/58)
ฝ่ายโยธา เขตหนองแขมได้ดำเนินแก้ไขตามที่มีผู้ส่ง e-mail แจ้งขอให้แก้ไขน้ำท่วมขัง มายังผอ.เขต แล้ว และตอบกลับ e-mail ฉบับนั้น ได้รับการขอบคุณจากผู้ส่งมาให้อีกด้วย ฝ่ายโยธาดำเนินการได้รวดเร็วมาก หลังจากที่ฝ่ายปกครองได้ส่งหนังสือไปถึงฝ่ายโยธา ได้ไม่เกินสองสามวัน  
 


(update 11/2/58)

กลุ่มงานระบายน้ำโยธาฝั่งใต้ สำนักงานเขต หนองแขมและกลุ่มงานโครงการ ได้ทำการทำแนวกันไฟไหม้ป่าบริเวรหลังหมู่บ้านพุดตานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ 
 

(update 11/2/58)

กลุ่มงานโครงการ ฝ่ายโยธา เขตหนองแขมตัดหญ้าต้นไม้ทำแนวกันไฟข้างหลังหมู่บ้านพุฒตาล81 
 


(update 13/2/58)

กลุ่มงานโครงการ ฝ่ายโยธา เขตหนองแขมตัดหญ้าต้นไม้ทำแนวก้นไฟซอยเพชรเกษม77ข้างหลังโรงเหล็ก 
 

(update 13/2/58)

กลุ่มงานระบายน้ำโยธาฝั่งใต้ สำนักงานเขต หนองแขม ได้ทำการทำแนวกันไฟไหม้ป่าบริเวรซอยเพชรเกษม 77 ตรงข้ามตลาดเปิดใหม่ครับ  
 


(update 14/2/58)

กลุ่มงานระบายน้ำโยธาฝั่งใต้ สำนักงานเขต หนองแขมได้เตรียมอุปกรณ์ความพร้อมเพื่อเปิดทางน้ำไหลแก้ภัยแล้ง ในวันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ จากคลองหนามแดง ถึง หลังโรงงานเหล็กเส้น ถนนบางบอน 4   
 


(update 16/2/58)

กลุ่มงานโครงการ ฝ่ายโยธา เขตหนองแขมลงหินคลุกซ่อมผิวไหล่ทางซอยพุทธฆลฑลสาย3แยก7 
 


(update 16/2/58)

กลุ่มงานระบายน้ำโยธาฝั่งใต้ สำนักงานเขต หนองแขม ได้ทำการแก้ไขปัญหาร้องเรียนท่อระบายน้ำอุดตันบริเวรหน้าร้านข้าวมันไก่ และ 7 - 11 ตรงข้ามโรงเรียนประชาบำรุง ถนนเลียบภาษีฯฝั่งเหนือ 
 


(update 16/2/58)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บวัชพืชคลองกำนันเทียน 
 


(update 16/2/58)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เข้าตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ตามแผนโครงการป้องกันอัคคีภัยฯ ในอาคารปี2558 
 


(update 17/2/58)

กลุ่มงานระบายน้ำโยธาฝั่งใต้ สำนักงานเขต หนองแขมเปิดทางน้ำไหลเพื่อป้องกันภัยแล้งร่วมกับชุมชนเลียบคลองภาษีฝั่งใต้คลองหนามแดง  
 

(update 17/2/58)

กลุ่มงานระบายน้ำโยธาฝั่งใต้ สำนักงานเขต หนองแขม ได้ร่วมกับทุกฝ่ายงานต่างๆชาวบ้านชาวสวน ร่วมกันทำกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลแก้ภัยแล้งตั้งแต่คลองหนามแดง ถึง โรงงานเหล็กเส้น  
 
(update 18/2/58)

นายไพโรจน์ โตเทศ ผช.ผอ.เขต พร้อมด้วยจนท. ออกตรวจพื้นที่และตรวจเยี่ยม จนท.ฝ่่ายโยธา ที่ปฏิบัติหน้าที่ขุดลอกคลอง โครงการเปิดทางน้ำไหล บริเวณ ถนนบางบอน 4 
 


(update 18/2/58)

กลุ่มงานระบายน้ำโยธาฝั่งใต้ สำนักงานเขต หนองแขมร่วมกับกลุ่มงานโครงการทำกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลแก้ภัยแล้งบริเวรคลองหนามแดง - หลังโรงงานเหล็ก บางบอน 4 เป็นวันที่ 2 
 


(update 18/2/58)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาร่วมกับชุมชนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ร่วมกิจกรรมพัฒนาเปิดทางน้ำไหลแก้ไขภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนจำปี ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากคลองหนามแดงถึงหลังโรงงานเหล็กเส้น เริ่มดำเนินการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 
 

(update 18/2/58)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายโยธาค่ะ ผู้สนใจขอรับหนังสือ"อาคารเก่าในยุคใหม่ พร้อมต้านภัยพิบัติ" ได้ที่ฝ่ายโยธา หรือประชาสัมพันธ์ฝ่ายทะเบียน 
 


(update 19/2/58)

กิจกรรมเปิดทางน้ำไหลและแก้ไขปัญหาภัยแรงประจำวันที่ 19/2/58