Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประชาสัมพันธ์ฝ่ายโยธา

ตรวจพืื้นที่่ทางน้ำบริเวณคลองภาษีเจริญ (20/11/2558)
นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม นำคณะผู้บริหารเขต ตรวจพื้นที่ทางน้ำบริเวณคลองภาษีเจริญ โดยตรวจความเรียบร้อยของพื้นที่และสถานที่ลอยกระทงที่มีประชาชนพลุกพล่าน ตามแผนการดูแลความปลอดภัยในวันลอยกระทง