Main Menu
BANGKOK PORTAL


ภาพกิจกรรม

เขตหนองแขม เปิดงานเทศกาลกินเจ
     นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินเจ ณ ตลาดศูนย์การค้าหนองแขม
พร้อมแจกจ่ายอาหารเจให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานและบริเวณใกล้เคียงเพื่อนำไปรับประทาน โดยเทศกาลกินเจจะมีไปถึงวันที่
๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ รวม ๑๐ วัน