Main Menu
BANGKOK PORTAL


ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตหนองแขม จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา​ 09.00​ น.

     นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขมมอบหมายให้ นายโครงการ เจียมจีรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขมเป็นประธารเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหนองแขม จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตหนองแขม

     โดยเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้​ และขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย รวมทั้งแจกสารเคมีทำลายลูกน้ำยุงลาย พร้อมเน้นย้ำว่าหากพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บริเวณชุมชนซอยเพชรเกษม 108 แยก9 เขต โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต​หนองแขมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม