Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ(๋Job postings : Teacher)
ดาวน์โหลดประกาศ คลิ๊กทีนี่

        รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนวัดอุดมรังสี โรงเรียนวัดหนองแขม โรงเรียนปรระชาบำรุงและโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อุสรณ์ ทั้งนี้ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 27 เมษายน 2561 ณ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองแขมในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม โทร 02 421 1987 ต่อ 7327
 
        Job postings
        Position : Teacher (for teaching English language in 4 schools in Nongkhame district .
        Apply  : 20 - 27 April 2018 at Dapartment of Education Nongkhame District Office
        Tel. 02 421 1987 ,7327