Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล
          รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรี ทางด้านสาธารณสุขหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21ธันวาคม 2561 ในเวลาราชการ 

สนใจดาวน์โหลดประกาศ คลิ๊กที่นี่