Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศเรื่องผลการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานตามนโยบายปรับปรุงการให้บริการาของสำนักงานเขต