Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)