Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์, วัสดุไฟฟ้า งานบ้าน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง