Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารเช้า อาหารกลางวัน และวัสดุซักล้างโรงเรียนวัดหนองแขม สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง