Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารเช้า อาหารกลางวัน และวัสดุซักล้างโรงเรียนวัดหนองแขม สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 16-21 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง