Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารเช้า อาหารกลางวัน และวัสดุซักล้างโรงเรียนวัดหนองแขม สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 9, 11-14 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง