Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดอุดมรังสี สัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 23-27 กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง